Search

Nieuw telefoonnummer

De Meentschool en SBO Delta hebben een nieuw telefoonnummer: 0597-208002.
Het oude nummer is komen te vervallen.

img271
img944
img772
imgfoto_1
img796
img900
imgfoto_3
img841
img934

De Meentschool

De Meentschool is een openbare school voor speciaal onderwijs. De school heeft vijf SO- groepen voor leerlingen tot twaalf jaar en zes VSO- groepen voor leerlingen van twaalf tot twintig jaar, waaronder twee onderwijs- zorggroepen en een structuurgroep. Leerlingen met een specifieke onderwijs/zorgvraag krijgen hier onderwijs en zorg aangeboden.

Wij zijn een streekschool, onze leerlingen zijn leerlingen met een zml-indicatie en zij komen uit de hele regio Noordoost Groningen. Onze school heeft een open en toegankelijk karakter. Wij zijn een echte ontmoetingsschool waar alle leerlingen zich thuis voelen, ongeacht hun levensbeschouwing en ongeacht de levenssituatie waarin ze verkeren.

We werken met ons team constant aan de verbetering van onze organisatie, omdat wij onze leerlingen een goede eigen plek in onze samenleving gunnen. Goed en gericht onderwijs is een belangrijk middel om dat mogelijk te maken. Hierbij hebben we hoge verwachtingen van onze leerlingen.

Passend onderwijs VO

Het Steunpunt Passend Onderwijs VO heeft het boek ‘Verrassend passend’ uitgegeven. In dit boek doen samenwerkingsverbanden en scholen verslag van hun beleid, activiteiten en ervaringen op het gebied van verschillende thema’s, die sterk uiteenlopen, maar waar elk samenwerkingsverband mee te maken heeft. Van ‘thuiszitters’ en ‘de overgang po-vo’ tot ‘de rol van de gemeente’, ‘medezeggenschap’ en ‘privacy’. In interviews vertellen medewerkers van samenwerkingsverbanden en scholen uit alle windstreken openhartig over de manier waarop zij met het betreffende thema bezig zijn, wat dat oplevert, waar ze trots op zijn, maar ook tegen welke hobbels ze aanlopen en hoe ze daarvoor oplossingen zoeken.


De Meentschool heeft ook een bijdrage geleverd aan deze mooie uitgave! [link] (hoofdstuk 11)

de Stuwe

De Meentschool is gehuisvest in OZC de Stuwe. Wat de Stuwe is? Het onderstaande filmpje vertelt het verhaal!

ESF

Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst en is mede financier van een project op de Meentschool.

Meer informatie vindt u bij stageinformatie.

Scholen op de kaart


De Meentschool, SO afdeling
De Meentschool, VSO afdeling