Onze school

De Meentschool is een openbare school voor speciaal onderwijs. De school heeft zes SO- groepen voor leerlingen tot twaalf jaar en vijf VSO- groepen voor leerlingen van twaalf tot twintig jaar, waaronder twee onderwijs- zorggroepen en een structuurgroep. Leerlingen met een specifieke onderwijs/zorgvraag krijgen hier onderwijs en zorg aangeboden.

Wij zijn een streekschool, onze leerlingen zijn leerlingen met een zml-indicatie en zij komen uit de hele regio Noordoost Groningen. Onze school heeft een open en toegankelijk karakter. Wij zijn een echte ontmoetingsschool waar alle leerlingen zich thuis voelen, ongeacht hun levensbeschouwing en ongeacht de levenssituatie waarin ze verkeren. We werken met ons team constant aan de verbetering van onze organisatie, omdat wij onze leerlingen een goede eigen plek in onze samenleving gunnen. Goed en gericht onderwijs is een belangrijk middel om dat mogelijk te maken. Hierbij hebben we hoge verwachtingen van onze leerlingen.


Gezonde school

De Meentschool wil een bijdrage leven aan een gezonde leefstijl van onze leerlingen. Gezond eten en voldoende bewegen horen daarbij. De school heeft zich de afgelopen twee jaren ingespannen om het vignet "gezonde school" te mogen voeren. In juli 2016 is ons het certificaat "gezonde school" toegekend voor het thema "voeding"en mogen we het vignet 3 jaar lang voeren. Wat de gezonde school inhoudt kunt u lezen op www.gezondeschool.nl.

Een van de onderdelen is gezonde voeding en traktaties. Daarover zijn interne afspraken gemaakt. Deze zijn te vinden bij "documenten". Voor dit onderdeel hebben we zoals genoemd in juli 2016 het certificaat ontvangen. Een ander onderdeel van het concept is het "gezonde schoolplein". De Meentschool is op dit moment druk bezig met de ontwikkeling van dit schoolplein. We hopen ook het vignet "gezond schoolplein" te bemachtigen.

 

Het Personeel

Niet iedereen kan werken op de Meentschool. Het type leerlingen en de activiteiten die daarbij horen vragen om speciale competenties. De nadruk ligt meer op een weg zoeken dan op het leren van vaardigheden. In onze werving en selectie van personeelsleden zal daarmee altijd rekening worden gehouden. Ook dien je op de Meentschool goed naar individuele mogelijkheden van kinderen te kunnen kijken en begrijpen hoe volgende stappen worden gemaakt. Elk kind heeft een eigen ontwikkelingsperspectief met streefdoelen. Tussen de teamleden is een intensief contact zodat werkwijze op elkaar is afgestemd. Door intervisie en het volgen van scholing is het team goed op de hoogte van ontwikkelingen en staat men open om te leren met en van elkaar. Ieder teamlid is verantwoordelijk voor zijn of haar taak en verliest daarbij het geheel niet uit het oog. Iedereen is verantwoordelijk voor een goed functionerende school waar kinderen met plezier naar toegaan en zich veilig voelen.

 

(V)SO de Meentschool

directeur: Alie Stuut

Grintweg 70

9675 HL Winschoten

0597-208002

a.stuut@sooog.nl