Stage

Stage is bedoeld voor leerlingen vanaf ongeveer 15 jaar. We maken onderscheid tussen interne-, LOL- en externe stage. Interne stage vindt plaats op de school. LOL stage (Leren Op Locatie) vindt plaats buiten de school onder begeleiding van medewerkers van de school. Externe stage vindt plaats buiten de school onder begeleiding van een medewerker van de externe stageplaats. Met stage willen we de leerlingen voorbereiden op een eventuele plaatsing in de sociale werkplaats, een plaats op een centrum voor dagbesteding of een plek in het vrije bedrijf. Door stage verloopt de overgang van school naar arbeid vloeiender.

In overleg met de leerling en de ouders wordt bekeken op welke stageplek hij of zij het best zou kunnen functioneren. De stagecoördinator onderhoudt de contacten met de instellingen waar eventueel stage gelopen kan worden door de leerling. Daarnaast is er regelmatig overleg met de arbeidsconsulenten van MEE en UWV. Om het jaar is er een speciale informatie avond voor alle ouders waarvan het kind voor het eerst te maken krijgt met stage. De stagecoördinatoren behartigen de belangen van de leerlingen die op stage gaan.

Externe stageplaatsen:
De stageplaatsen zijn zeer divers, enkele voorbeelden: Zorgboerderijen, Dagopvang met vooral een huishoudelijke en creatieve inhoud, Dagbesteding met een arbeidsmatig karakter, kinderboerderijen, een supermarkt, diverse winkels, een Bakkerij, een Camping, Philips Winschoten.


Werk in zicht

Om de kansen op werk voor onze VSO leerlingen zo groot mogelijk te maken werken wij samen met verschillende partners, niet alleen binnen de gemeente Oldambt, maar ook daarbuiten. Wij zijn betrokken bij de verdere ontwikkeling van het TDC in de gemeente Oldambt en wij proberen via Route Arbeid leerlingen te plaatsen op de arbeidsmarkt. Wij participeren via Werkinzicht in een provinciaal ESF project om de kans op werk voor onze jongeren te vergroten. Er is een speciale informatiefolder stage beschikbaar.

 

 

(V)SO de Meentschool

directeur: Alie Stuut

Grintweg 70

9675 HL Winschoten

0597-208002

a.stuut@sooog.nl